Покрет за одбрану Косова и Метохије

Бриселски споразум: Први споразум о принципима који регулишу нормализацију односа (2013)

1. Постојаће Асоцијација/Заједница општина у којима Срби чине већинско становништво на Косову. Чланство ће бити отворено за сваку другу општину под условом да су чланице сагласне.

2. Ова Заједница/Асоцијација ће бити формирана на основу статута. До њеног распуштања може доћи само на основу одлуке општина чланица. Правне гаранције ће бити предвиђенe позитивним и уставним прописима (у шта спада и правило двотрећинске већине).

3. Структуре Асоцијације/Заједнице ће бити успостављене на истој основи као и постојећи Статут Асоцијације косовских општина, нпр. председник, потпредседник, скупштина, савет.

4. У складу са надлежностима предвиђеним Европском повељом о локалној самоуправи и косовским прописима, општине чланице ће имати право да сарађују у колективном вршењу својих надлежности кроз Заједницу/Асоцијацију. Асоцијација/Заједница ће вршити пуни надзор у областима економског развоја, образовања, здравства, урбаног и руралног планирања.

5. Асоцијација/Заједница ће вршити и друге додатне надлежности које јој могу поверити централне власти.

6. Заједница/Асоцијација ће имати представничку улогу према централним властима и у том циљу ће имати место у консултативном већу заједница. Ради остваривања те улоге предвиђена је функција мониторинга.

7. На Косову ће постојати јединствене полицијске снаге под називом Косовска полиција. Сва полиција на северу Косова ће бити интегрисана у оквир Косовске полиције. Плате ће исплаћивати само Косовска полиција.

8. Члановима других српских безбедносних структура биће понуђена места у еквивалентним косовским структурама.

9. Постојаће регионални командир полиције за четири општине на северу у којима Срби чине већинско становништво (Северна Митровица, Звечан, Зубин Поток и Лепосавић). Командир овог региона биће косовски Србин кога именује Министарство унутрашњих послова са списка који достављају четири градоначелника у име Заједнице/Асоцијације. Састав КП на северу ће одражавати етнички састав становништва ове четири општине. (Постојаће још један регионални командир полиције за општине Јужна Митровица, Србица и Вучитрн). Регионални командир четири северне општине ће сарађивати са другим регионалним командирима.

10. Судске власти биће интегрисане и функционисаће у оквиру правног система Косова. Апелациони суд у Приштини ће формирати веће које ће бити већински састављено од судија из редова косовских Срба и поступати у вези са свим општинама са већинским српским становништвом.

Одељење Апелационог суда, кога чине административно особље и судије, имаће стално седиште у Северној Митровици (Окружни суд у Митровици). Већину сваког већа поменутог Одељења ће чинити судије из редова косовских Срба. У судским већима ће заседати одговарајуће судије, у зависности од природе датог предмета.

11. Општински избори ће бити организовани у северним општинама 2013. године уз посредовање ОЕБС-а у складу са косовским прописима и међународним стандардима.

12. План имплементације, са временским оквиром, биће сачињен до 26. априла. Приликом спровођења овог Споразума, биће примењен принцип транспарентног финансирања.

13. Две стране ће интензивирати разговоре о енергетици и телекомуникацијама, и окончати их до 15. јуна.

14. Договорено је да ниједна страна неће блокирати, нити подстицати друге да блокирају, напредак друге стране на њеном путу ка ЕУ.

15. Две стране ће, уз посредовање ЕУ, основати одбор за имплементацију.

Извор: Влада Републике Србије

Фото:  GULIVER GETTY IMAGES/I SRTO