Покрет за одбрану Косова и Метохије

Влада Републике Србије: Одлука о поништавању противправних аката привремених органа самоуправе на Косову и Метохији о проглашењу једностране независности (2008)

Влада Републике Србије донела је на седници одржаној 14. фебруара 2008. године Одлуку о поништавању противправних аката привремених органа самоуправе на Косову и Метохији о проглашењу једностране независности.

Влада Србије поднела је захтев за хитно сазивање ванредног заседања Народне скупштине са Предлогом одлуке Народне скупштине Републике Србије о потврђивању Одлуке Владе Републике Србије о поништавању противправних аката привремених органа самоуправе на Косову и Метохији о проглашењу једностране независности.

Интегрални текст „Одлука о поништавању противправних аката привремених органа самоуправе на Косову и Метохији о проглашењу једностране независности“ који је Влада Србије данас усвојила гласи:

Полазећи од чињенице да је Република Србија међународно призната држава, један од оснивача и члан Уједињених нација, као и да је члан многих других међународних организација;

Да се на Републику Србију, као и на све остале државе чланице Уједињених нација, примењује основна начела и норме Повеље Уједињених нација којима се гарантује и јемчи суверенитет и територијални интегритет независних држава у њиховим међународно признатим границама;

Да Устав Републике Србије јемчи суверенитет и територијалну целокупност Републике Србије, као и да Устав Републике Србије изричито одређује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија саставни део територије Републике Србије, да има положај суштинске аутономије у оквиру суверене државе Србије и да из таквог положаја Косова и Метохије сви државни органи, па и Влада Републике Србије, имају уставну обавезу да заступају и штите државне интересе Републике Србије на Косову и Метохији;

Да је Народна скупштина Републике Србије 26. децембра 2007. године усвојила Резолуцију о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, у којој се утврђује да би проглашење независности Косова, као и признање независности Покрајине од стране било које државе, представљали грубо кршење међународног права, а пре свега Повеље Уједињених нација, Завршног акта из Хелсинкија и Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација. Таквим актима и активностима били би непосредно угрожени суверенитет, територијални интегритет и уставни поредак Републике Србије;

Да је Резолуција 1244 Савета безбедности Уједињених нација изричито предвидела да је Косово и Метохија интегрални део Републике Србије, да је потврдила „приврженост свих држава њеном суверенитету и територијалном интегритету”, као и да је та правна чињеница изричито наведена и у ранијим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација бр. 1160, бр. 1199, бр. 1203 (све од 1998. године) и бр. 1239 од 1999. године;

Изражавајући безрезервну приврженост Повељи Уједињених нација и принципима и начелима суверене једнакости држава чланица Уједињених нација који чине основ Повеље Уједињених нација, поштујући Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација на основу које је успостављена мисија Уједињених нација на Косову и Метохији, као и снажно опредељење Републике Србије да се поштује међународно право које чини темељ свеопштег мира и безбедности у свету,

На основу члана 97. тачка 1. Устава Републике Србије, члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, члана 182. став 2. Устава Републике Србије и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05 и 71/05-исправка и 101/07),

Влада Републике Србије доноси


ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ПРОТИВПРАВНИХ АКАТА ПРИВРЕМЕНИХ ОРГАНА САМОУПРАВЕ НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ О ПРОГЛАШЕЊУ ЈЕДНОСТРАНЕ НЕЗАВИСНОСТИ

Поништавају се акти и радње привремених органа самоуправе на Косову и Метохији којима се проглашава једнострана независност, јер нарушавају суверенитет и територијалну целокупност Републике Србије зајемчену Уставом Републике Србије, Повељом Уједињених нација, Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 од 1999. године и другим резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација, као и важећим међународним правом. Ови акти и радње представљају насилно и једнострано отцепљење дела територије Републике Србије, и зато су неважећи и ништавни. Ови акти и радње не производе никакво правно дејство у Републици Србији, као ни и у међународном правном поретку. Једнострано отцепљење дела територије суверене државе представља правно насиље над Републиком Србијом и насиље над важећим међународним правом.

Влада Републике Србије и овом одлуком потврђује да је Аутономна покрајина Косово и Метохија неотуђиви део јединственог и недељивог уставног и државноправног поретка Републике Србије на основу Устава Републике Србије и Повеље Уједињених нација.

Влада Републике Србије и овом одлуком потврђује да су Срби и сви грађани Аутономне покрајине Косово и Метохија који признају државу Србију у потпуности пуноправни и равноправни грађани Републике Србије, и да имају пуно право да не признају нелегалне акте о проглашавању једностране независности.

Влада Републике Србије потврђује спремност да на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија спроводи Устав и законе, као и целокупан правни поредак Републике Србије.

Влада Републике Србије захтева да и све друге, Уставом одређене државне институције и органи Републике Србије, предузму све уставне и законске акте и мере којима се обезбеђује и осигурава Уставом Републике Србије зајемчена јединственост и недељивост територије Републике Србије, у складу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација и Војно-техничким споразумом између Међународних безбедносних снага (КФОР) и влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије.

Позивајући се на Резолуцију Народне скупштине Републике Србије о заштити суверенитета, територијалног интегритета и уставног поретка Републике Србије, посебно на тачку 5. Резолуције у којој Народна скупштина тражи од Владе Републике Србије да са Европском унијом утврди да мисија Европске уније не може доћи на територију Републике Србије, на Косово и Метохију, без адекватне одлуке Савета безбедности Уједињених нација, Влада Републике Србије проглашава ништавним све одлуке органа Европске уније о слању мисије на Косово и Метохију. Као противправне, ове одлуке за Републику Србију немају никакво правно дејство и не производе било какве обавезе Републике Србије према Европској унији, нити према било коме ко би их спроводио.

Влада Републике Србије захтева хитно сазивање седнице Савета безбедности Уједињених нација на којој би сагласно Повељи Уједињених нација и Резолуцији Савета безбедности Уједињених нација 1244 одмах био поништен противправни акт о проглашавању једностране независности Покрајине. Влада Републике Србије захтева да специјални представник генералног секретара Уједињених нација предузме све мере које му стоје на располагању према Резолуцији 1244 Савета безбедности Уједињених нација, као и према другим актима тог органа Уједињених нација, да спречи кршење Повеље Уједињених нација и Резолуције 1244 Савета безбедности Уједињених нација, и да одмах поништи све акте и радње којима се противправно проглашава једнострана независности Покрајине, као и да предупреди свако даље кршење те резолуције, других аката Савета безбедности Уједињених нација, Повеље Уједињених нација и важећих норми и правила међународног права.

Влада Републике Србије захтева од свих држава чланица Уједињених нација да поштују суверенитет и територијални интегритет Републике Србије, сагласно међународном праву, Повељи Уједињених нација и Резолуцији 1244 Савета безбедности Уједињених нација.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

Извор: srbija.gov.rs

Фото: