Покрет за одбрану Косова и Метохије

Саопштење Одбора за реинтеграцију Косова и Метохије

Састанак чланова овог Одбора, кога је основало Председништво Покрета за одбрану Косова и Метохије, одржан је 24. августа. Основно питање било је како осмислити политичку стратегију Србије о Косову и Метохији имајући у виду садашњу ситуацију и потребу да се поштују и примене основни међународни и домаћи документи – Резолуција СБ УН 1244 и Устав Репубике Србије, али и општи стандарди мирног решавања сукоба.  

Чланови Одбора сложили су се да основна форма овакве стратегије треба да буде разрађени концепт суштинске аутономије Косова и Метохије, који је садржан у поменута два документа, али није конкретизован у виду стретешког државног плана о начелном и дугорочном решењу. У том правцу, Одбор ће радити на предлогу концепта посебног закона суштинске аутономије Косова и Метохије што, између осталог, представља и неизвршену обавезу утврђену у Уставу (чл. 182, ст. 2).

Поменути предлог концепта треба да буде сачињен у виду свестране анализе основних елемената уставног решења, као и анализе његових међународних, економских, демографских и културно-историјских услова. Чланови Одбора имају у виду да је данашњи тренутак тзв. преговора „Београда и Приштине“ прилично удаљен од идеје о осмишљеној државној стратегији, али сматрају да је оваква стратегија потребна  Србији данас и да ће јој у догледно време бити још потребнија.

Београд, 25. августа 2020.