Покрет за одбрану Косова и Метохије

Охридски споразум

Фото: Милош Миливојевић / Танјуг/АП

Дијалог Београда и Приштине: Имплементациони анекс Споразума о путу нормализације односа између Косова и Србије.

Овај Анекс чини саставни део Уговора.

1. Косово и Србија у потпуности се обавезују да ће поштовати све чланове Споразума и овог Анекса, и спровести све своје обавезе које произилазе из Споразума и овог Анекса експедитивно и у доброј вери.

2. Стране примају к знању да ће Споразум и Анекс за имплементацију постати саставни делови одговарајућих процеса придруживања Косова и Србије ЕУ. Стране напомињу да ће ЕУ посредник одмах након усвајања Споразума и овог Анекса започети процес измена мерила за Поглавље 35 за Србију због обавеза које произилазе из Споразума и овог Анекса. Агенда косовске Специјалне групе за нормализацију ће подједнако одражавати нове обавезе које има Косово, а које произилазе из Споразума и овог Анекса.

3. Стране су сагласне да хитно прихвате Декларацију о несталим лицима, како је договорено у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ.

4. Да би се применио члан 7, Косово одмах покреће преговоре у оквиру Дијалога уз посредовање ЕУ о успостављању специфичних аранжмана и гаранција за обезбеђивање одговарајућег нивоа самоуправљања за српску заједницу на Косову, у складу са релевантним претходним споразумима из дијалога које је утврдио ЕУ посредник.

 

Aleksandar Vučić
Фото: Милош Миливојевић/Танјуг/АП Александар Вучић

 

5. Стране су сагласне да у року од 30 дана успоставе Заједнички одбор за мониторинг, којим председава ЕУ. Спровођење свих одредби ће бити обезбеђено и надгледано од стране Заједничког одбора за праћење.

6. Да би се применио члан 9, ЕУ ће организовати донаторску конференцију у року од 150 дана како би се успоставио инвестициони и финансијски пакет помоћи за Косово и Србију. Помоћ неће бити додељена пре него што ЕУ утврди да су све одредбе Споразума у ​​потпуности спроведене.

7. Косово и Србија се слажу да ће све тачке спроводити независно један од другог.

8. Редослед ставова овог Анекса не доводи у питање редослед њиховог спровођења.

 

 

9. Косово и Србија се слажу да неће блокирати примену ниједног члана (тачке).

10. Све дискусије у вези са имплементацијом Споразума одвијаће се у оквиру Дијалога који води ЕУ.

11. Косово и Србија су примиле к знању да свако непоштовање својих обавеза из Споразума, овог Анекса или претходних споразума о дијалогу може имати директне негативне последице по њихове процесе приступања ЕУ и по питању финансијске помоћи коју добијају од ЕУ.

Наслов: Покрет за одбрану КиМ

(Н1/Блиц, 19.03.2023)