Покрет за одбрану Косова и Метохије

Заједнички документ УНМИК и СРЈ (2001): Споразум Човић – Хекеруп о спровођењу Резолуције 1244

Београд, новембар 2001. године

Председник Координационог центра за Косово и Метохију Небојша Човић, као Специјални представник Председника Савезне Републике Југославије, Владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Србије и Специјални представник Генералног секретара Уједињених нација за Косово Ханс Хекеруп усвојили су данас Заједнички документ УНМИК-а и Савезне Републике Југославије, којим се

Општи део


1. Потврђују основни принципи Резолуције Савета безбедности Уједињених нација 1244 (у даљем тексту Резолуција 1244) и обострано уверење да се Резолуција може успешно применити једино заједничким деловањем свих заинтересованих страна. У интересу је свих страна да учине све у промовисању циљева Резолуције 1244 и размотре основане примедбе других страна, настојећи да их реше међусобном сарадњом.

2. Поново потврђују обавезе предвиђене Резолуцијом 1244 везане за безбедност и људска права, повратак свих расељених лица и избеглица, као и неоспорни ауторитет УНМИК-а да спроведе Резолуцију 1244, и потврђује да ће све заједнице на Косову и Метохији имати иста права и да ће УНМИК та права подржати.

3. Афирмише наша решеност да се активно посветимо отклањању оправдане забринутости Срба и других заједница на Косову и Метохији и чврсту обавезу да наставимо да се њоме бавимо, тако да се све заједнице могу у потпуности ослонити на предуслове и принципе који подржавају међународне напоре на Косову и Метохији. Поступање без дискриминације према свим грађанима представља основу за мултиетничко, мултиконфесионално и мултикултурно Косово.

4. Промовише заштита права и интереса Срба и других заједница на Косову и Метохији, на основу принципа наведених у Резолуцији 1244, укључујући суверенитет и територијални интегритет Савезне Републике Југославије, као и у Уставном оквиру за привремену самоуправу.

5. Поново потврђује став о будућем статусу Косова и Метохије утврђен Резолуцијом 1244, као и да он не може бити промењен било којом акцијом коју предузимају привремене институције самоуправе.

6. Поздравља недавно успостављена сарадња између УНМИК-а с једне стране и Савезне Републике Југославије, посредством Координационог центра за Косово и Метохију, с друге. Афирмише оснивање Високе радне групе којом руководи Специјални представник Генералног секретара Уједињених нација, а која ће укључити представнике Савезне Републике Југославије (председника и чланове Координационог центра за Косово и Метохију) с једне стране и УНМИК-а и, по њиховом успостављању, привремених институција самоуправе с друге стране. Ова група ће обезбедити трајан и одржив кооперативан приступ према областима од обостраног интереса и заједничке бриге да би осигурала правовремене и редовне консултације и сарадњу. Висока радна група може оснивати радна тела у оквиру посебних области од обостраног интереса.

7. Потврђује обавезу решавања питања несталих лица и указује да ова отворена рана свих заједница може зацелити једино путем сарадње и размене информација.

8. Поштује неоспорно право расељених лица и избеглица да се врате у своје домове и уверава да је иреверзибилни процес започео.

9. Топло поздравља широко и масовно учешће свих заједница у процесу регистрације и подржава настојање да ником не буду ускраћене добробити демократије.

10. Наглашава да је следећа фаза процеса промовисање развоја демократије, безбедности и просперитета и да избори представљају прилику за нови демократски почетак, уз успостављање суштинске самоуправе, као и основу за отворени дијалог о заједничкој регионалној и европској будућности, која захтева сарадњу између свих заједница на Косову и Метохији и између демократски изабраних лидера на Косову и Метохији, у Републици Србији и Савезној Републици Југославији.

11. Упућује снажна препорука Србима са Косова да узму активног учешћа у будућности мултиетничког Косова и Метохије тако што ће учествовати у изборима 17. новембра и у институцијама привремене самоуправе.

Посебне области од заједничког интереса и ангажовања

Безбедност, заштита и слобода кретања

Остваривање безбедности за све заједнице јесте кључни услов за мултиетничко Косово. Неопходно је подићи ниво опште безбедности и заштите угрожених грађана, насеља, комуникација и места споменика културе и имовине на Косову и Метохији, као и пуну слободу кретања на Косову и Метохији.

Признаје потреба за побољшаном сарадњом између УНМИК-а, Савезне Републике Југославије и Републике Србије у обезбеђивању веће слободе кретања на прелазима на административној линији између Косова и Метохије и области у оквиру Савезне Републике Југославије и даје сагласност за јачу оперативну сарадњу и безбедност на тим локацијама.

Признаје обавеза УНМИК-а да повећа слободу кретања путем издавања бесплатних регистарских таблица Србима са Косова , као и планираним успостављањем железничке службе и саобраћаја од Косова и Метохије широм СРЈ.

Нестала лица

Понавља обавеза решавања судбине око 4.000 несталих лица из свих заједница и, у том циљу, УНМИК је сагласан да, до 31. децембра 2002. године, истражи све неиспитане гробнице на Косову и Метохији и предузме ексхумације свих посмртних остатака, и да обради, путем ДНК анализа и пост-мортем и анте-мортем података, 1.250 неидентификованих посмртних остатака широм Косова и Метохије, у циљу њихове идентификације и враћања тела члановима породица.

Признаје да је програм ексхумације и идентификације само део активности везаних за нестала лица, чиме се УНМИК и власти Савезне Републике Југославије обавезују да ће остварити потпуно транспарентну сарадњу и размењивати све релевантне податке и информације.

Ова сарадња ће, такође, укључити и рад на локацијама на којима су пронађене гробнице.

Повратак избеглица и расељених лица

Поштујући неоспорно право расељених лица и избеглица да се врате у своје домове, УНМИК ће, као приоритет, отворити Канцеларију за повратак, под директним надзором Специјалног представника Генералног секретара Уједињених нација, која ће деловати као оперативно и координативно тело за унапређење овог процеса, укључујући и предлагање новог плана за повратак током 2002. и 2003. године. У овом процесу ће бити представљени сви релевантни актери, укључујући, на одговарајући начин, представнике привремених институција самоуправе, заједница интерно расељених лица и избеглица и власти области домаћина, а у циљу стварања адекватних услова за олакшање процеса. Овај крхки процес мора бити одржив и предузеће се значајне мере да се обезбеди сигурност повратника. Овом кључном питању биће дат приоритет, а од привремених институција самоуправе очекује се да му дају активну подршку.

Поново потврђује право избеглица и интерно расељених лица да поврате своју имовину и поседе и признаје да је повраћај имовине или надокнада од кључног значаја за процес повратка. Подршка донатора, путем утврђених механизама, из међународне заједнице и СРЈ, јесте кључ за процес повратка.

Имовинска права

У потпуности признаје неотуђиво право на приватну својину као један од камена темељаца демократског друштва и понавља чврсту решеност да се имовина врати законским власницима у случајевима у којима то није учињено. Подсећајући на досадашњи процес подношења захтева, УНМИК преузима обавезу да побољша њихову обраду. УНМИК ће изнаћи практична решења за спровођење одлука које донела Комисија за стамбене и имовинске захтеве и обавезује се да отвори канцеларије у Србији ове године и у Црној Гори почетком следеће, како би интерно расељеним лицима омогућио лакше подношење захтева. Рок за подношење захтева биће продужен до 1. децембра 2002. године.

Заштита културних споменика и добара

Потврђује вољу за применом релевантних одредби Хашке конвенције (1954) везаних за заштиту споменика културе и културних добара на Косову и Метохији.

Судство

Признаје да, у циљу непристрасног решавања питања везаних за међуетничке криминалне активности, постоји потреба за повећањем броја међународних судија и тужилаца унутар косовског судства. УНМИК ће удвостручити број међународних судија и тужилаца током наредних шест месеци, размотрити њихово ангажовање у тешким међуетничким кривичним случајевима и промовисати активну сарадњу између косовског судства, било локалног било међународног , и српског и југословенског судства.

Потврђује обавезу УНМИК-а да изгради мултиетничко судство на Косову и Метохији, које ће уживати поверење свих заједница и, у том циљу, слаже се да се одмах размотри наименовање судија и тужилаца из редова Срба с Косова у косовском судству и да им се осигура одговарајућа безбедност, како би могли ваљано да обављају своје дужности.

Потврђује обавезу УНМИК-а да српском становништву обезбеди приступ косовским судовима и, у том циљу, УНМИК је сагласан да одмах оформи и обезбеди људство за нову јединицу у оквиру УНМИК-овог Одељења за правосуђе, која ће бити задужена за унапређивање активности у овој области, концентрисањем средстава и особља на питања доступности судова и запошљавање Срба и осталих неалбанаца у судском систему Косова и Метохије.

УНМИК ће настојати да побољша систем судова, а судије и тужиоци из редова Срба са Косова требало би да превасходно раде у општинским судским областима где Срби чине већину и у мешовитим заједницима, на тај начин обезбеђујући да у косовском правосудном систему нема етничке пристрасности.

Потврђује да постоји потреба да се повећа број Срба с Косова запослених у казнено-поправним установама на Косову и Метохији и у том циљу УНМИК је сагласан да одмах размотри запошљавање Срба с Косова који су поднели захтев за запослење у казнено-поправној служби Косова и Метохије.

Слаже се да заједничка радна група, која укуључује представнике УНМИК-а и Савезне Републике Југославије, преиспита случајеве тешких кривичних дела, која су наводно починили Срби, а у којима међународне судије и тужиоци нису учествовали, да би се ублажила забринутост због етничке пристрасности.

Потврђује да би косовске Албанце, притворене у затворима и притворским јединицама Републике Србије због прекршаја које су наводно починили на Косову, требало, после ревизије случајева у складу са међународним стандардима, пребацити на Косово и ставити под надлежност затворског система УНМИК-а што је пре могуће.

Полицијска сарадња

Признаје да је борба против криминала и криминалних организација област од заједничког интереса, нарочито у областима трговине дрогом и белим робљем, прања новца и шверцовања оружја, и да се ова питања морају решавати бољом координацијом и сарадњом, што укључује размену информација које се односе на починиоце кривичних дела и криминалне организације и редовне месечне састанке заједничког комитета кога чине представници УНМИК-а, Савезне Републике Југославије и Републике Србије.

Деловање против тероризма

Преузима обавезу, у оквиру полицијске сарадње, борбе против тероризма, који дестабилизује регионалну безбедност и напоре за изградњу поверења.

Развој Косовске полицијске службе

Одлучно понавља опредељеност да настави развој и јачање Косовске полицијске службе, тако да све заједнице могу имати поверења у професионалне и мултиетничке полицијске снаге, чији је основни циљ да служе свим људима на Косову и Метохији и штите њихова права, и даље се обавезује да приоритет да регрутовању више Срба са Косова и Метохије, нарочито из северног дела Косова и Метохије.

Официри Косовске полицијске службе из редова Срба са Косова и Метохије ће превасходно радити у областима у којима Срби чине већину и у мешовитим заједницама. УНМИК ће настојати да обезбеди да етнички састав Косовске полицијске службе одражава етнички састав области у којима раде.

Мултиетничка администрација

Обавезује се да настави да развија мултиетничку и вишејезичну администрацију на Косову и Метохији, у којој ће бити ангажовани чланови свих заједница, како би се одразио мултиетнички карактер Косова, који ће се осигурати спровођењем недискриминаторне кадровске политике у свим областима и на свим нивоима. Администрација ће испуњавати високе стандарде доступности, једнаког третмана и професионализма, а УНМИК потврђује да ће заступљеност Срба са Косова и Метохије у привременим институцијама самоуправе бити приближно пропорционална њиховој заступљености у Скупштини.

Локалне власти

Обавезује се да промовише значајније учешће Срба у институцијама и управи Косова и Метохије. УНМИК ће, такође, општинама делегирати даље надлежности и темељно поново проценити и, ако је потребно, прилагодити заступљеност Срба са Косова и Метохије у свакој општини, као и функционисање структура локалних заједница, у којима ће заступљеност Срба бити приближно пропоционална њиховој заступљености у општинским скупштинама, у циљу укључивања свих заинтересованих.

Образовање

Обезбеђује да ће српска заједница на Косову и Метохији имати могућност образовања на сопственом језику, од основне школе до универзитета. Наставни програми ће обезбедити одговарајућу компатибилност образовних структура Срба с Косова са образовним системом Републике Србије и потребама тржишта рада.

Информације и медији

Преузима обавезу да даље развија ширење информација, укључујући и из СРЈ, и медија усмерених на српску заједницу на Косову и Метохији. Ово може обухватити и оснивање нових независних телевизијских и радио станица.

 

Др. Небојша Човић

Специјални представник
Председника Савезне
Републике Југославије,
Владе Савезне Републике
Југославије
и Владе Републике Србије

Господин Ханс Хекеруп

Специјални преставник
Генералног секретара
Уједињених нација за Косово

 

Извор: Србија.гов.рс

Фото: Илустрација/Инсајдер