Покрет за одбрану Косова и Метохије

Декларација о оснивању Скупштине Заједнице општина Аутономне покрајине Косово и Метохија (2008)

Ми,

Слободни и одговорни грађани Републике Србије,

Одборници у 26 скупштина општина у Аутономној покрајини Косово и Метохија, која је неотуђиви део јединствене и недељиве Републике Србије,

Које су 11. маја 2008. године, наши једнако слободни и равноправни суграђани изабрали на слободним, правичним и законитим изборима,

Које су у Скупштину Заједнице општина Аутономне покрајине Косово и Метохија делегирале скупштине општина, чланица Заједнице,

Увиђајући преку и нужну потребу да заштитимо своје животе, права, слободу, грађанско достојанство, идентитет, интегритет, културу и имовину,

Поштујући Устав и законе Републике Србије, а одбацујући све неправне сецесионичке акте,

Позивајући се на Повељу Уједињених нација, Хелсиншки завршни акт и Резолуцију 1244 Савета безбедности Уједињених нација (1999),

Одбацујући проглашење отцепљења наше Аутономне покрајине од наше Републике као незаконито и ништаво,

Одупирући се свакој неправди, самовољи и насиљу,

Слободном вољом окуписмо се у Косовској Митровици на Видовдан, 28. јуна 2008. године да, сагласно члану 12. Устава Републике Србије и члановима 88. и 89. Закона о локалној самоуправи, утемељимо Скупштину Заједнице општина Аутономне покрајине Косово и Метохија, која наслеђује Заједницу српских општина и насеља Косова и Метохије, и да донесемо


ДЕКЛАРАЦИЈУ О ОСНИВАЊУ СКУПШТИНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ КОСОВО И МЕТОХИЈА

Опште одредбе


 1. Скупштина Заједнице општина Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: Скупштина Заједнице) представничко је тело грађана Републике Србије у Аутономној покрајини Косово и Метохија.

  2. Рад Скупштине Заједнице је јаван.

Надлежност


 1. Скупштина Заједнице усмерава и усклађује рад општина чланица Заједнице.

  4. Скупштина Заједнице доноси декларације, резолуције, предлоге и заузима ставове који се односе на државне органе Републике који делују у Аутономној покрајини и који јој подносе редовне и, према потреби, ванредне извештаје.

  5. Скупштина Заједнице има право да Народној скупштини предлаже законе од значаја за живот грађана у Аутономној покрајини.

Састав и органи Скупштине Заједнице


 1. Скупштину Заједнице чини 45 делегата, које из својих редова бирају одборници скупштина општина које конституишу Заједницу.

  7. Мандат делегата у Скупштини Заједнице траје до избора новог делегата, по конституисању наредног сазива скупштина општина које конституишу Заједницу.

  8. Свака конституишућа општина има најмање једног делегата у Скупштини Заједнице.

  9. Скупштина Заједнице има председника, потпредседнике, секретаријат и оснива одборе.

Заседање Скупштине Заједнице и начин рада


 1. Скупштина Заједнице састаје се у два редовна годишња заседања и одржава ванредна заседања по потреби.

  11. Скупштина Заједнице доноси Пословник о раду, којим детаљније утврђује правила и начин рада.

У Косовској Митровици
О Видовдану, 28. јуна 2008.

 

Извор: Влада Републике Србије

Фото: србија.гов.рс